Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   A Comprehensive Examination of Social Exclusion.
  • Author-Supplied Keywords:
   Interpersonal Relations
   Need to Belong
   Rejection
   Social Exclusion
   Ait Olma İhtiyacı
   Kişiler Arası İlişkiler
   Reddedilme
   Sosyal Dışlanma
   Language of Keywords: English; Turkish
  • NAICS/Industry Codes:
   541720 Research and Development in the Social Sciences and Humanities
  • Abstract:
   As a social species, people are born into groups and maintain to live as members of groups. Therefore, inclusion in groups is a basic need in all human cultures (Baumeister and Leary, 1995). On the other hand, rejection by others is a common experience in social life. Social exclusion, eliciting the sense of being ignored, feeling invisible and rejected, leads to a series of behavioral, emotional, cognitive and physiological effects on humans. In this article, it is aimed to present a comprehensive examination of the social exclusion phenomenon based on research from social psychology. Firstly, in addition to the earliest studies in the field, contemporary literature has been taken into consideration and the phenomenon of exclusion has been conceptually and historically discussed. Then, the common methods which were used to give participants an experience of exclusion in the laboratory conditions are mentioned. Finally, the effects of social exclusion on individuals and theoretical approaches that try to explain social exclusion were discussed. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Sosyal bir tür olan insan, gruplar içerisine doğmakta ve belli grupların üyesi olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu nedenle sosyal ilişkilere kabul edilmek ve gruplarda yer almak, tüm kültürlerde gözlemlenen temel bir motivasyon ve ihtiyaçtır (Baumeister ve Leary, 1995). Öte yandan, diğerleri tarafından kabul görmemek ve ait olma ihtiyacının karşılanmaması sosyal yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan bir durumdur. Görmezden gelinme, yok sayılma, reddedilme kavramlarını içinde barındıran "sosyal dışlanma" bireylerin üzerinde bir dizi davranışsal, duygusal, bilişsel ve fizyolojik etkiye yol açmaktadır. Bu çalışmada, dışlanma olgusunu sosyal psikolojik açıdan ele alan araştırmalardan yola çıkılarak konuya dair kapsamlı bir inceleme sunmak amaçlanmıştır. Alandaki öncü çalışmalara ek olarak güncel literatür de göz önünde bulundurulmuş ve öncelikle dışlanma olgusu kavramsal ve tarihsel olarak ele alınmış, ardından deneysel çalışmalarda katılımcılara dışlanma deneyimi yaşatmak için kullanılan belli başlı yöntemlerden bahsedilmiş ve sosyal dışlanmanın bireyler üzerinde yarattığı etkiler ele alınmıştır. Son olarak dışlanma olgusunu açıklamaya çalışan teorik yaklaşımlardan söz edilmiştir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi is the property of Celal Bayar University Journal of Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • Author Affiliations:
   1Araştırma Görevlisi Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
   2Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
  • ISSN:
   1304-4796
  • Accession Number:
   10.18026/cbayarsos.585260
  • Accession Number:
   141693568
 • Citations
  • ABNT:
   SOLAK, Ç.; TEKÖZEL, M. Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme. Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 293–315, 2019. DOI 10.18026/cbayarsos.585260. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=141693568&custid=s8280428. Acesso em: 9 abr. 2020.
  • AMA:
   Solak Ç, Teközel M. Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme. Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;17(4):293-315. doi:10.18026/cbayarsos.585260.
  • APA:
   Solak, Ç., & Teközel, M. (2019). Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme. Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 293–315. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.585260
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Solak, Çağlar, and Mert Teközel. 2019. “Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme.” Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4): 293–315. doi:10.18026/cbayarsos.585260.
  • Harvard:
   Solak, Ç. and Teközel, M. (2019) ‘Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme’, Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), pp. 293–315. doi: 10.18026/cbayarsos.585260.
  • Harvard: Australian:
   Solak, Ç & Teközel, M 2019, ‘Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme’, Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 4, pp. 293–315, viewed 9 April 2020, .
  • MLA:
   Solak, Çağlar, and Mert Teközel. “Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme.” Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 4, Dec. 2019, pp. 293–315. EBSCOhost, doi:10.18026/cbayarsos.585260.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Solak, Çağlar, and Mert Teközel. “Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme.” Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no. 4 (December 2019): 293–315. doi:10.18026/cbayarsos.585260.
  • Vancouver/ICMJE:
   Solak Ç, Teközel M. Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme. Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Internet]. 2019 Dec [cited 2020 Apr 9];17(4):293–315. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=141693568&custid=s8280428