Environmentálna výchova ako prierezová téma v edukačnom procese na slovenských základných školách.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Author(s): Novanská, Viera1
  • Source:
    Biológia, Ekológia, Chémia. 2014, Vol. 18 Issue 1, p2-8. 7p.