Combinația ideală pentru optimizarea succesului estetic.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  dentalTarget. Mai2015, Vol. 10 Issue 2, p24-27. 4p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   An ideal combination for optimized esthetic success. All-ceramics and CAD/CAM technology.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   Modern dentistry is not only concerned with oral hygiene or caries prevalence - wear from attrition, abrasion or erosion is increasingly becoming a subject of concern. These destructive oral processes are in large measure attributable to stress. Stress can trigger parafunctional habits and lead to gastric reflux and low pH values in saliva. Additional factors such as bulimia and excessive consumption of soft drinks also come into play. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Stomatologia modernă nu se ocupă doar de igiena orală sau de prevalenta cariei... uzura rezultată în urma atriției, abrazia sau eroziunea devin din ce în ce mai mult un subiect de îngrijorare. Aceste procese distructive orale sunt atribuite în mare măsură stresului. Stresul poate declanșa obiceiuri parafuncționale și poate conduce la reflux gastric și niveluri scăzute ale pH-ului salivar. Factorii adiționali ca bulimia și consumul excesiv de băuturi non-aloolice pot juca un rol. [ABSTRACT FROM AUTHOR]