Recuperarea unei proteze scheletate cu sisteme speciale după extracția unui dinte stâlp.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  dentalTarget. Mai2015, Vol. 10 Issue 2, p32-36. 3p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Recovering a removable partial denture with attachments after one abutment extraction.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   Removable partial dentures with attachments are a long-term type of prosthetic treatment, with expectations of 8 to 10 years period of use. However, their need for maintenance, reassessment and periodical change of resilient components is a key factor for fulfilling the esthetic and functional expectations. Often, this type of combined (fixed and removable) prosthetic restoration involves restoring the entire jaw, or most of it. Unfortunately, even during the correct use of the denture, accidents can still occur; some of them can question the entire prosthetic restoration, with additional costs in money, time and effort. The case presented here is a useful method to easily recover a maxillary prosthetic treatment after the extraction of an abutment due to extensive root resorption, without losing either the fixed or the removable denture. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Protezele parțiale scheletate cu sisteme speciale de menținere, sprijin și stabilizare reprezintă un tratament protetic de durată, cu o medie de utilizare de 8-10 ani. Prezentarea la controale periodice, în cadrul cărora se reevaluează proteza din punct de vedere estetic, funcțional și al gradului de igienă și se schimbă componentele reziliente uzate, este un factor cheie pentru păstrarea caracteristicilor lor inițiale. Frecvent, acest tip de protezare compozită (fixă și mobilizabilă) interesează întreaga arcadă, sau cea mai mare parte a acesteia. Chiar dacă pacientul utilizează corect protezele, se pot întâmpla accidente, din care unele pot pune în pericol întreaga restaurare, implicând timp, costuri și eforturi suplimentare. Cazul prezentat în această lucrare este o metodă relativ ușoară de recuperare a unei restaurări protetice maxilare în urma pierderii prin extracție a unui dinte stâlp din cauza unei resorbții radiculare extinse, fără a compromite nici partea fixă, nici pe cea mobilă. [ABSTRACT FROM AUTHOR]