Importanța unui management corect al țesuturilor moi în rezolvarea unei situații complexe.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  dentalTarget. Mai2015, Vol. 10 Issue 2, p42-43. 2p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   The importance of correct soft tissue management in solving a complex situation.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   In cases where aesthetics represents a priority smile analysis and smile design principles are used to identify relationships between a patient's face, smile, periodontium, and natural dentition especially for implant-supported reconstruction. A periodontal plastic surgery technique that had intimate and complementary effects on the proposed restorative treatment plan is presented in an effort to shed light on the demands that each patient's smile and soft-tissue characteristics exert on overall esthetics. This case report presents an ideal combination of restorative and surgical procedures that require timing and precise protocol. Papilla preservation was considered when the incision was performed for implant insertion on the site of 2.2. Also lateral bone augmentation was required at the implant insertion phase. The type of provisional was carefully chosen in order to achieve tissue stability. The final prosthetic restoration was accomplished at 6 month after the implant placement. It is well known that failures in esthetic zone are difficult to manage and may lead to a disaster. Minim invasive surgery may be an option when considering short time healing process and post surgery comfort for the patient as well as esthetic predictability for the prosthetic restoration. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   În cazurile în care estetica reprezintă o prioritate, analiza zâmbetului și a principiilor ce guvernează tiparul unui zâmbet sunt folosite pentru a identifica relațiile dintre fața pacientului, zâmbet, parodonțiu și dentiție, îndeosebi pentru restaurările pe implant. Pentru a scoate la iveală cerințele pe care zâmbetul pacientului și caracteristicile țesuturilor moi le exercită asupra esteticii în ansamblul ei, prezentăm o tehnică a chirurgiei plastice parodontale ce are efecte intime și complementare asupra schemei de tratament propuse. Această prezentare de caz evidențiază o combinație ideală de proceduri restaurative și chirurgicale ce comportă sincronizare și un nivel crescut de precizie a protocolului. Atunci când s-a efectuat incizia pentru inserarea implantului la nivelul incisivului lateral 2.2. s-a luat în calcul conservarea papilei. În faza implantării s-a impus și necesitatea augmentării osoase laterale. Restaurarea provizorie a fost atent aleasă pentru a asigura stabilitatea țesuturilor. Restaurarea protetică finală s-a realizat la 6 luni după implantare. Este bine știut faptul că eșecurile în zona estetică sunt greu de manevrat și pot duce la dezastre. Chirurgia minim invazivă poate reprezenta o opțiune atunci când se urmărește scurtarea timpului de vindecare, confortul post-chirurgical sau predictibilitatea estetică a restaurării protetice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]