Standardul de aur pentru restaurările fabricate în cabinet.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  dentalTarget. Oct2018, Vol. 13, p40-47. 8p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Gold standard for chairside restorations Highly esthetic and high-strength monolithic IPS e.max CAD restorations.
  • Abstract:
   As dental CAD/CAM systems have become established in dentistry, the vision of producing indirect restorations in the dental practice has become reality. An intraoral 3D camera for digital impression-taking, an intuitive design software and a numerically controlled milling machine are the technologies that enable restorations to be created onsite in a short time compared to manufacturing in the dental lab. In addition to the time advantage, the digital method has also the benefit of saving resources, such as impression materials. Furthermore, the need for temporary restorations is eliminated. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Întrucât sistemele CAD/CAM dentare au devenit integrate în stomatologie, viziunea de a produce restaurări indirecte în cabinetul dentar a devenit realitate. O cameră intraorală 3D pentru amprentare digitală, un program intuitiv de design şi o maşină de frezat cu control numeric sunt tehnologiile care permit crearea restaurărilor în cabinet într-un timp scurt comparativ cu producerea lor manuală în laboratorul dentar. În plus faţă de avantajul legat de timp, metoda digitală are, de asemenea, şi beneficiul economisirii resurselor, cum sunt materialele de amprentă. Mai mult, este eliminată necesitatea restaurărilor provizorii. [ABSTRACT FROM AUTHOR]