Epidemiological study regarding carious activity in mixed dentition in a group of school children in Bucharest.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  dentalTarget. apr2022, Vol. 17 Issue 1, p1-4. 4p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Studiu epidemiologic privind activitatea carioasă în dentiția mixtă pe un lot de copii ?colari din Bucure?ti.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   The aim of this study was to assess carious activity in mixed dentition for a group of children from a school in Bucharest. Material and method: the children were examined in natural light using common instruments, without drying the dental surfaces. We recorded data about caries, fillings, missing and traumatized teeth. Data was analyzed using IBM SPSS v.19. Results: 49.4% of the examined children were boys; mean age was 7.77±1.22 years; caries prevalence was 81.92% in temporary dentition and 31.32% in permanent dentition, incipient caries were equally distributed on both sexes, with a medium value of 0.07. Girls had three times more caries on permanent teeth than boys (p=0.012); DMFT is significantly different (p=0,010) between boys and girls; DMFS is higher in girls (p=0.038). Incipient caries mean value was 0.39±0.79, higher than the mean value of sealed teeth (0.25±0.74). Traumatized teeth prevalence was 2.40%, MIH prevalence was 1.20%. 15.66% of children had significant deposits of plaque and tartar in the day of the examination. Conclusions: this study highlights a high presence of caries, both in temporary and in permanent dentition, with DMFT values higher in boys than in girls. Superior molars are healthier than inferior ones in both dentitions. Incipient caries presence is equally distributed in both sexes. Only girls had sealed teeth in temporary dentition, indicating that girls' parents consider dental health as being important. In permanent dentition, caries presence was found three times more in girls than in boys; the number of sealed teeth is very low compared to the number of incipient caries. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Scopul acestui studiu a fost de a evalua activitatea carioasă în dentiția mixtă într-un lot de copii şcolari dintr-o şcoală gimnazială din Bucureşti. Material şi metodă: copiii au fost examinați, cu acordul instituției de învățământ şi al părinților sau tutorilor legali, la lumină naturală, cu instrumentar obişnuit, fără uscarea suprafețelor dentare. S-a înregistrat prezența leziunilor carioase, a obturațiilor şi a dinților absenți. Leziunile traumatice prezente au fost notate. Datele au fost analizate utilizânduse un software de specialitate (IBM SPSS v.19). Rezultate: lotul studiat conține 49,4% băieți. Vârsta medie a fost de 7,77±1,22 ani. Indicele de prevalență a cariei în dentiția temporară este de 81,92%, iar în dentiția permanentă este de 31,32%. Marmorațiile înregistrate la nivelul dinților temporari sunt egal repartizate pe sexe, prezentând o valoare medie de 0,07. Fetele prezintă de 3 ori mai multe leziuni carioase pe dinții permanenți (p=0,012); DMFT diferă semnificativ între fete şi băieți (p=0,010). Valoarea DMFS este statistic mai mare la fete (p=0,038) decât la băieți. Marmorațiile au prezentat o valoare medie de 0,39±0,79, mai mare față de media sigilărilor (0,25±0,74). Prevalența traumatismelor dentare este 2,40%, iar prevalența MIH de 1,20%. 15,66% copii prezentau la ora examinării depozite semnificative de tartru supragingival şi/sau placă bacteriană. Concluzii Acest studiu subliniază afectarea carioasă ridicată atât la nivelul dentiției temporare, cât şi la cea permanentă a copiilor din lotul studiat; indicele dmft este mai ridicat la băieți comparativ cu fetele. În cadrul ambelor dentițiii, molarii superiori sunt mai sănătoşi în comparație cu cei inferiori. Repartizarea marmorațiilor pe sexe este egală din punct de vedere statistic. Sigilările în dentiția temporară sunt prezente doar la fete, cea ce denotă importanța mai mare pe care o acordă părinții asupra sănătății orale a fetelor comparativ cu a băieților. În cadrul dentiției permanente se observă cu precădere prezența cariilor la fete, cu valori de trei ori mai mari în comparație cu băieții. Sigilările sunt prezente în număr redus în comparație cu numărul marmorațiilor. [ABSTRACT FROM AUTHOR]