Influenţa despicăturii labio-palatine asupra prevalenţei proceselor carioase - prezentare de caz.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  dentalTarget. noi/dec2022, Vol. 17 Issue 3/4, p46-48. 3p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   The influence of cleft lip and palate on the prevalence of carious processes – case report.
  • Abstract:
   Labial or labio-palatine clefts have major influences on the aesthetics, functionality and social integration of patients. Dental caries is a chronic process that can ultimately lead to tooth extraction and has a multifactorial etiology including the quality of hard dental tissues, the microbial factor, nutrition, the quantity and quality of saliva; hygiene techniques are playing an important role in prevention. A concern of medical research was to observe if there is a direct link between the presence of cleft lip and palate and the prevalence of caries. Studies in literature show that in the case of patients with clefts, the neighboring teeth are displaying structural abnormalities, especially enamel hypoplasia, the microflora of the oral cavity is modified due to the communication of the oral and nasal cavities, and the eating habits are different from those of healthy patients, with vicious eating habits. All these changes lead to a different prevalence of caries in those patients, versus healthy patients. The aim of this case presentation was to highlight the influence of cleft lip and palate on the prevalence of caries, in a patient with cleft lip and palate that underwent a complex dental treatment and to highlight the fact that such patients require a long-term, integrated, multidisciplinary approach involving surgical interventions and odontal, endodontic and prosthetic treatments. The case report suggests that dento-maxillary anomalies, in addition to the deficient structure of dental hard tissues and the modification of occlusion ratios, can increase the prevalence of carious processes. Conclusion: the patient with a cleft requires a complex odontal treatment, carioactivity being increased especially in the absence of appropriate hygiene techniques and means; still, at the end of the oral rehabilitation treatment, satisfactory aesthetic and functional results can be obtained. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Despicaturile labiale sau labio-palatine au influenţe majore asupra esteticii, funcţionării și integrării sociale a pacienţilor. Caria dentară este un proces cronic ce poate conduce în final la extracţia dintelui și are ca factori etiologici calitatea ţesuturilor dure dentare, factorul microbian, alimentaţia, cantitatea și calitatea salivei; tehnicile de igienizare au un rol important în profilaxia apariţiei proceselor carioase. O preocupare a cercetărilor medicale a fost aceea de a observa dacă există o legătură directă între prezenţa despicăturilor labio-palatine și prevalenţa proceselor carioase. Există studii în literatura de specialitate care au arătat că, în cazul pacienţilor cu despicătură, dinţii vecini acesteia prezintă anomalii de structură, mai ales de tip hipoplazie de smalţ, microflora cavităţii bucale este modificată din cauza comunicării cavităţii orale cu cavitatea nazală, iar obiceiurile alimentare sunt diferite faţă de cele ale pacienţilor sănătoși, în contextul apariţiei și a obiceiurilor alimentare vicioase. Toate aceste modificări conduc la o prevalenţă a proceselor carioase care poate fi mult diferită în cazul pacienţilor cu despicătură, faţă de pacienţii sănătoși. Scopul acestei prezentări de caz a fost evidenţierea influenţei despicăturii labio-palatine asupra prevalenţei proceselor carioase la un pacient care a beneficiat de tratamente complexe, evidenţiindu-se faptul că un pacient cu despicătură labio-palatină necesită o îngrijire stomatologică de lungă durată, integrată, multidisciplinară, care presupune atât intervenţii chirurgicale cât și tratamente odontale, endodontice și protetice. Prezentarea de caz sugerează faptul că anomaliile dento-maxilare la care se adaugă structura deficitară a ţesuturilor dure dentare și modificarea rapoartelor de ocluzie pot determina creșterea prevalenţei proceselor carioase. Concluzie: pacientul cu despicătură necesită un tratament odontal complex, carioactivitatea fiind crescută mai ales în absenţa unor tehnici și mijloace de igienizare corespunzătoare; cu toate acestea, la finalul tratamentului de reabilitare orală completă se pot obţine rezultate estetice și funcţionale satisfăcătoare. [ABSTRACT FROM AUTHOR]