PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE PENTRU IMPLANTURILE TRATATE LA SUPRAFAŢĂ PRIN METODA DEPUNERII LASER PULSATE ŞI IMAGINILE TOMOGRAFICE ALE OSTEOINTEGRĂRII.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  Romanian Journal of Stomatology. 2010, Vol. 56 Issue 1, p19-22. 4p. 10 Black and White Photographs.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Morphological particularities for implants treated at the surface level with the Pulsed Laser Deposition and with tomographic images of osteointegration.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   In order to improve the biocopatibility of dental implants made of titanium, their surface treatments is studied. The aim of this paper is that, by means of modern methods, to evaluate morphological particularities for implants treated at the surface level with the Pulsed Laser Deposition (PLD) method and with tomographic images of osteointegration. Thus, the deposit of biomaterials on the titanium implants surfaces has been used as material and method of study with the means of Pulsed Laser Deposition (PLD) method and the study of samples with thin layers of biomaterials has been done with the help of electron-scan microscope, QUANTA INSPECT F. Tomographic examination has been done by means of a complex equipment, VERAVIEWEPOCS 3D, Miorita USA, with tridimensional analysis capabilities. The results obtained have showed through SEM examination for thin biofilms of HA, tricalcic phosphate, bioglass, a granulatedm rough surface morphology for all deposites. The deposites for HA and tricalcic phosphate are not uniform, they present rough surfaces with a dimension of 5 μm -10 μm for HA and bioglass and a double dimesion tricalcic phosphate. In conclusion, the surface treatment of titanium implants obtained by increasing the thin layers through PLD has numerous advantages in comparison with other methods; computerized tomograpfy is a technique of complementary evaluation indispensible for the implantologic treatment. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Pentru îmbunătăţirea biocompatibilităţii implanturilor dentare din titan, se studiază tratamentele de suprafaţă ale acestora. Scopul lucrării este acela de a evalua prin metode moderne particularităţile morfologice pentru implanturile tratate la suprafaţă prin metoda depunerii laser pulsate şi prin imaginile tomografice ale osteointegrării. Pentru aceasta s-a folosit ca material şi metodă de studiu depunerea de biomateriale pe suprafaţa implanturilor din titan prin metoda depunerii laser pulsate iar studierea probelor cu filme subţiri de biomateriale s-a efectuat cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj QUANTA INSPECT F. Examinarea tomografică s-a realizat cu un echipament complex, VERAVIEWEPOCS 3D, Miorita USA, cu posibilităţi de analiză tridimensională. Rezultatele obţinute au arătat prin examinarea SEM pentru biofilmele subţiri de HA, fosfat tricalcic, biosticlă, o morfologie de suprafaţă granulară, rugoasă pentru toate depunerile. Depunerile pentru HA şi fosfat tricalcic nu sunt uniforme, prezintă rugozităţi cu dimesiunea de 5 μm-10 μm pentru HA şi biosticlă şi dimesiunea dublă pentru fosfat tricalcic. În concluzie, tratamentul de suprafaţă al implanturilor din titan realizat prin creşterea straturilor subţiri prin PLD are numeroase avantaje faţă de alte metode, iar computer tomografia este o tehnică de evaluare complementară indispensabilă în tratamentul implantologic. [ABSTRACT FROM AUTHOR]