PARTICULARITĂŢI ALE HISTOINTEGRĂRII IN VIVO A IMPLANTELOR DENTARE DIN TITAN TRATATE LA SUPRAFAŢĂ.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  Romanian Journal of Stomatology. 2009, Vol. 55 Issue 3, p198-203. 6p. 6 Color Photographs, 4 Black and White Photographs.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Characteristics of in vivo histointegration of surface treated titanium dental implants.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   Several attempts have been done lately in order to discover new biocompatible materials to be used during the treatment of edentation through prosthesis on dental implants. In order to improve their qualities, titanium implants are treated on the surface by means of different methods, with the help of films of biomaterials which can provide them passivity and a good histointegration. The aim of this paper is to evaluate comparatively, in vivo, the process of osteointegration of titanium implants treated on the surface through mechanical methods and through chemical coating of a film of hydroxyapatite (by means of Spin coating). In order to achieve the proposed aim, the following objectives have been set: The study of morphological and histological aspects, in experiments on animals, of the osteoregenerative process of titanium implants treated on the surface; Setting the dynamics of the osteointegration process and of the osteointegration of implants for different periods of time; The comparative analysis of the process of osteointegration according to the osteoinduction phenomenon determined by the surface treatment of the titanium. The results have shown that the surface treatment of titanium implants and the receiving of superfi cial micro retentions through double sanding, contribute to the implant osteointegration. Positive results have been obtained during the surface treatment with HA. Thus, a better osseous apposition around the implant, especially during the precocious period of the healing process, has been noticed. Ontogenesis is produced from the peripheral osseous defects towards the implant, being a centripetal osseous growth, in the interface area being present an osseous neo-formed tissue limited by mature osseous lamellas. A spongy bone is formed initially, which will be replaced after several weeks by a lamellar bone. The thickening, the frequency of osseous trabecules and the increase of the osseous mass can be noticed. In the late phase of osseous healing the osteointegration fi nishing of the implant takes place, the image being that of the formation of a concentric, lamellar bone. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   În ultimii ani, s-au făcut numeroase încercări pentru descoperirea unor materiale noi biocompatibile pentru tratamentul edentaţiilor prin protezare pe implante dentare. Pentru a le îmbunătăţi calităţile, implanturile din titan sunt tratate la suprafaţă, prin diferite metode, cu filme de biomateriale, care să le ofere pasivitate şi o bună histointegrare. Scopul acestei lucrări este de a evalua comparativ, in vivo, procesul de osteointegrare a implantelor din titan tratate la suprafaţă prin metode mecanice şi prin acoperirea chimică a unui film de hidroxiapatită (prin metoda Spin coating). Pentru realizarea scopului propus au fost fixate următoarele obiective: studierea aspectelor morfologice şi histologice, în experienţe pe animale, a procesului osteoregenerativ a implantelor din titan tratate la suprafaţă. stabilirea dinamicii proceselor osteoregenerative şi de osteointegrare a implantelor pentru diferite perioade de timp. analiza comparativă a procesului de osteointegrare în funcţie de fenomenul de osteoinducţie determinat de tratamentul de suprafaţă al titanului. Rezultatele au arătat faptul că tratamentul de suprafaţă al implantelor din titan şi obţinerea de microretenţii superficiale prin sablare dublă contribuie la osteointegrarea implantului. Rezultate pozitive s-au obţinut prin tratamentul de suprafaţă cu HA. Astfel, se observă o mai bună apoziţie osoasă în jurul implantului mai ales în perioada precoce a vindecării. Osteogeneza se produce de la periferia defectelor osoase spre implant, este deci o creştere osoasă centripetă, în zona de interfaţă fiind prezent ţesut osos neoformat limitat de lam le osoase mature. Se formează iniţial un os spongios, care va fiînlocuit în decurs de câteva săptămâni cu os lamelar. În sectoarele periferice se observă îngroşarea, frecvenţa trabeculelor osoase şi sporirea masei osoase. În faza tardivă a vindecării osoase are loc definitivarea osteointegrării implantului, imaginea fiind de formare de os lamelar, concentric. [ABSTRACT FROM AUTHOR]