Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeyi ve Bu Değerler Arasındaki Farklılıklar: Mobilya Sektöründe Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeylerinin Ölçülmesi / THE CORPARATE-VALUES-ADAPTION LEVEL OF SALES STAFF AND DIFFERENCES AMONG THESE VALUES: THE MEASUREMENT OF THE LEVEL OF ADOPTION OF CORPORATE VALUES BY THE SALES STAFF IN THE FURNITURE INDUSTRY

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   EMİRZA, Emin; BABAYİĞİT, Sema
  • Publication Information:
   Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015.
  • Publication Date:
   2015
  • Abstract:
   As a key factor in the organizational culture as well as in the institutionalization, the values become premises for the competitiveness. However, the abstract definition of values leads to lack in their determination, adaptation by the employees, as well as in their impact measurement. The aim of this paper is to develop the measurable sub-corparate values. In this context, it is measured the level of corporate values adopted by the sales staffs and in this context, the level of adaption of corporate values by the sales staff is measured and sub-factors of corporate values were identified. This survey is conducted among the sales staffs in various sales staffs of Istikbal and Bellona, which are one of the leading furniture brands in Turkey. Eight values defined by 25 parameters and six sub factors are analysed by factor analysis. And these factors are named as participation, social responsibility, team working, results orientation, customer orientation and commitment. The outcomes of non-parametric tests show that there exists statistically significant differences in itself of the groups which are occupational preferences, working company, type of store, new/expericenced employees regarding the adaptation of corporate values.
   Kurum kültürü ve kurumsallaşma gibi kavramların yapı taşı niteliğinde olan değerler, rekabet edebilmenin de öncülü haline gelmiştir. Değerlerin soyutluğundan kaynaklanan sorunlar nedeni ile değerlerin belirlenmesi, belirlense bile çalışanlara benimsetilmesi, etkilerinin ölçülmesi konularında önemli boşluklar vardır. Bu makalenin amacı, ölçülebilir alt kurumsal değerler belirlemektir. Bu araştırmada, satış elemanlarının kurumsal değerleri benimseme düzeyi ölçülmüş ve değer ifadelerinin alt faktörleri incelenmektir. Bu bağlamda, Türkiye’nin öncü mobilya markalarından İstikbal ve Bellona bayi kanallarında çalışan satış elamanlarına yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada, Faktör Analizi ile sekiz değeri tanımlayan 25 parametre altı alt faktöre indirgenmiştir. Bu faktörlere; Katılımcılık, Sosyal sorumluluk, ekip ruhu, sonuç odaklılık, müşteri odaklılık ve adanmış şeklinde isimlendirilmiştir. Ayrıca, Non-parametrik testlerle; mesleki tercih, çalışılan kurum, mağaza türü, eski-yeni çalışan grupların kendi içinde kurumsal değerleri benimsenme düzeylerine ilişkin anlamlı farklılıklar saptanmıştır.
  • ISBN:
   978-5-00015-295-9
  • ISSN:
   1301-3688
  • Accession Number:
   10.18070/euiibfd.45741
  • Accession Number:
   edsagr.TR2016002704