Utdanningen i økonomistyring – Paradise lost?

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Author(s): Berg, Terje
 • Source:
  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
 • Language:
  Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Fagbokforlaget, 2017.
  • Publication Date:
   2017
  • Collection:
   NTNU_Open
  • Abstract:
   Denne artikkelen er et innlegg i debatten om veien fremover for den økonomisk-administrative utdanningen med vekt på fagfeltet økonomistyring. Artikkelen søker å besvare følgende spørsmål: Har vi en pedagogisk tilnærming og aktuelle læremidler innen økonomistyring som sikrer en økonomisk-administrativ utdanning med relevans for praksis? Dette bygges opp rundt tre akser: (1) utdanningens relevans for praksis, (2) pedagogikkens relevans for læring, og (3) læremidlenes relevans for teorien. Det konkluderes med at utdanningen i dag anses som relevant, og at viktige virkemidler for å sikre at dette opprettholdes, er mer problembasert læring, bevisst utvalg av læremidler, endrede eksamensformer samt oppøving av søke- og kildekritikk. Published by Fagbokforlaget. Final publication at https://www.magma.no/utdanningen-i-okonomistyring-paradise-lost1
  • ISSN:
   1500-0788
  • Accession Number:
   edsair.od.......537..84b8d58c383d992d56201a0e41c74c73