Mellom politikk og marked om styringsutfordringer i statlige helseforetak

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Fagbokforlaget, 2008.
  • Publication Date:
   2008
  • Abstract:
   With permission from publisher, Fagbokforlaget. Denne artikkelen diskuterer noen av utfordringene når det gjelder økonomistyring i helseforetakene. Vi vil spesielt se på de utfordringene innføring av regnskapsprinsippet har skapt. Videre viser vi at myke budsjettbetingelser ser ut til å ha legitimert helseforetakenes budsjettoverskridelser som igjen har gitt økt kortsiktig gjeld, redusert egenkapital og en utfordrende likviditetssituasjon.
  • ISSN:
   1500-0788
  • Accession Number:
   edsair.od......1071..f8dfe6235a4258779029b19e080dcab7