Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Isarder, 2018.
  • Publication Date:
   2018
  • Collection:
   LCC:Business
  • Abstract:
   İşletmelerin zayıf rekabetçi performanslarının nedeni olarak genellikle, pazar koşullarındaki ani değişimler ve/veya beklenmedik olaylar gösterilir. Ancak bu durum yöneticilerinin kendi kontrolü dışında oluşan koşullara ve faaliyetlere karşı bir tepkisidir. Oysa asıl neden, işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük için kaynak tabanlı uygulama ve pazarlama yeteneklerini geliştirme eksikliğidir. Bu eksikliğin doğal sonucu olarak, işletmelerin pazarlama yeteneklerini etkinleştirmesini engellenmekte ve rekabetçi üstünlüğün kaybedilmesine yol açmaktadır. Bu çalışma iki ana eksende tasarlanmış ve düzenlenmiştir: Birincisi işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük pazarlama yeteneklerinin önemi, İkincisi pazarlama yeteneklerinin işletme performansında anahtar öğe olarak düşünülmesi. Buna göre çalışma Ankara ili merkezli üretim işletmelerinin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük elde edebilmelerinde pazarlama yeteneklerinin performans üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik görgül bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda 730 işletme yöneticisi ile görüşülerek anket yapılmış ve veriler toplanmış; Kısmi En Küçük Kareler (PLS) tekniği kullanılarak, oluşturulan yapısal modelin geçerliliği test edilmiştir. Araştırma sonucunda pazarlama yeteneklerinin işletme performansı üzerinde doğrudan ve pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Sudden changes in market conditions and/or unexpected events are generally shown as the reason for weak competitive performances of enterprises. However, this is a reaction to the conditions and activities that occur outside the managers' control. The main reason, however, is the lack of development of resource-based practices and marketing capabilities for sustainable competitive advantage. As a natural consequence of this deficiency, the improving the efficiency of business marketing capabilities is hampered and competitive advantage is lost. In this context, this study has been designed and structured in two main axes: Importance of businesses' sustainable competitive advantage marketing capabilities, Considering marketing capabilities as a key element in business performance. Accordingly, the study includes a pragmatic assessment of the effects of the marketing capabilities on performance in determining the sustainable competitive advantage of the manufacturing enterprises in Ankara. In line with the purpose of the study, 730 business managers were interviewed and data were collected. Using the Partial Least Squares (PLS) technique, the validity of the constructed structural model was tested. As a result of the research, it has been seen that marketing capabilities have a direct and positive effect on business performance.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   1309-0712
  • Relation:
   https://www.isarder.org/2018/vol.10_issue.3_article05_full_text.pdf; https://doaj.org/toc/1309-0712
  • Accession Number:
   10.20491/isarder.2018.463
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC
  • Accession Number:
   edsdoj.06bf380597d44a75af65d77dcb152fa8
 • Citations
  • ABNT:
   NURHAN PAPATYA; GÜRCAN PAPATYA; A. BUĞRA HAMŞIOĞLU. Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province. İşletme Araştırmaları Dergisi, [s. l.], v. 10, n. 3, p. 65–79, 2018. DOI 10.20491/isarder.2018.463. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.06bf380597d44a75af65d77dcb152fa8&custid=s8280428. Acesso em: 15 jul. 2020.
  • AMA:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, A. Buğra HAMŞIOĞLU. Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2018;10(3):65-79. doi:10.20491/isarder.2018.463.
  • AMA11:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, A. Buğra HAMŞIOĞLU. Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2018;10(3):65-79. doi:10.20491/isarder.2018.463
  • APA:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, & A. Buğra HAMŞIOĞLU. (2018). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 65–79. https://doi.org/10.20491/isarder.2018.463
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, and A. Buğra HAMŞIOĞLU. 2018. “Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province.” İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3): 65–79. doi:10.20491/isarder.2018.463.
  • Harvard:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA and A. Buğra HAMŞIOĞLU (2018) ‘Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province’, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), pp. 65–79. doi: 10.20491/isarder.2018.463.
  • Harvard: Australian:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA & A. Buğra HAMŞIOĞLU 2018, ‘Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province’, İşletme Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 65–79, viewed 15 July 2020, .
  • MLA:
   Nurhan PAPATYA, et al. “Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province.” İşletme Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 3, Sept. 2018, pp. 65–79. EBSCOhost, doi:10.20491/isarder.2018.463.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, and A. Buğra HAMŞIOĞLU. “Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province.” İşletme Araştırmaları Dergisi 10, no. 3 (September 1, 2018): 65–79. doi:10.20491/isarder.2018.463.
  • Vancouver/ICMJE:
   Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, A. Buğra HAMŞIOĞLU. Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama* The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province. İşletme Araştırmaları Dergisi [Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2020 Jul 15];10(3):65–79. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.06bf380597d44a75af65d77dcb152fa8&custid=s8280428