Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), 2019.
  • Publication Date:
   2019
  • Collection:
   LCC:Nursing
  • Abstract:
   Sammendrag Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) opplever sin rolle som pådrivere for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og hvordan de opplever samarbeidet med Senter for omsorgsforskning (SOF) når det gjelder forskningsfaglig bistand og veiledning. Vi søker gjennom dette å bidra til ny kunnskap om samarbeidsbasert innovasjonsarbeid i skjæringsfeltet mellom statlige føringer, forskning og praksis. Undersøkelsen er gjennomført som en questback-undersøkelse med både lukkede og åpne svaralternativer sendt til alle USHT. Resultatene viser at USHT er ulike når det gjelder oppbygging, organisering, antall ansatte, kompetanse og fagsammensetning. Disse ulikhetene har betydning for både deltakelse og fokus i innovasjons- og FoU-arbeidet som foregår i de ulike sentrene og for samarbeidet med SOF. En tettere dialog mellom Helsedirektoratet, USHT og SOF om forventninger og behov, samt en konkretisering av rammer for samarbeidet, vil kunne bidra til utvikling av en mer hensiktsmessig struktur for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap i helse- og omsorgstjenestene.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   2387-5976
   2387-5984
  • Relation:
   https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2019/01/utviklingssentrene_for_sykjehjem_og_hjemmetjenester_i_norge; https://doaj.org/toc/2387-5976; https://doaj.org/toc/2387-5984
  • Accession Number:
   10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC
  • Accession Number:
   edsdoj.23d2c60723e426c81ec40843a1b5501
 • Citations
  • ABNT:
   SIV MAGNUSSEN; JØRN ISAKSEN. Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge. Tidsskrift for Omsorgsforskning, [s. l.], p. 1, 2019. DOI 10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.23d2c60723e426c81ec40843a1b5501&custid=s8280428. Acesso em: 23 jan. 2020.
  • AMA:
   Siv Magnussen, Jørn Isaksen. Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge. Tidsskrift for Omsorgsforskning. 2019:1. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10.
  • APA:
   Siv Magnussen, & Jørn Isaksen. (2019). Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge. Tidsskrift for Omsorgsforskning, 1. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Siv Magnussen, and Jørn Isaksen. 2019. “Utviklingssentrene for Sykjehjem Og Hjemmetjenester i Norge.” Tidsskrift for Omsorgsforskning, 1. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10.
  • Harvard:
   Siv Magnussen and Jørn Isaksen (2019) ‘Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge’, Tidsskrift for Omsorgsforskning, p. 1. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10.
  • Harvard: Australian:
   Siv Magnussen & Jørn Isaksen 2019, ‘Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge’, Tidsskrift for Omsorgsforskning, p. 1, viewed 23 January 2020, .
  • MLA:
   Siv Magnussen, and Jørn Isaksen. “Utviklingssentrene for Sykjehjem Og Hjemmetjenester i Norge.” Tidsskrift for Omsorgsforskning, 2019, p. 1. EBSCOhost, doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Siv Magnussen, and Jørn Isaksen. “Utviklingssentrene for Sykjehjem Og Hjemmetjenester i Norge.” Tidsskrift for Omsorgsforskning, 2019, 1. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10.
  • Vancouver/ICMJE:
   Siv Magnussen, Jørn Isaksen. Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge. Tidsskrift for Omsorgsforskning [Internet]. 2019 [cited 2020 Jan 23];1. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.23d2c60723e426c81ec40843a1b5501&custid=s8280428