Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), 2018.
  • Publication Date:
   2018
  • Collection:
   LCC:Nursing
  • Abstract:
   Sammendrag Etablering av tjenestestandarder har til hensikt å regulere, endre og forbedre fagutøveres arbeid, noe som skal føre til at tjenestene får jevnere og bedre kvalitet. Standarder i den norske helse- og omsorgssektoren er også tenkt å bidra til mer samstemte krav og forventninger til tjenestene. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan sykehjem i norge arbeider med «kvalitet» og om og i så fall hvordan dette påvirker praksiser på tvers av kommuner, sykehjem og avdelinger. Datainnsamlingen er gjennomført i 2016 ved bruk av et spørreskjema, individuelle intervju og fokusgruppeintervjuer samt observasjoner i fem norske sykehjem. Vi har funnet stor variasjon i praksis og rutiner knyttet til «kvalitetsarbeid», til tross for gjentatte innsatser fra myndighetene i å standardisere praksis i tjenestene. Resultatene viser variasjoner både på tvers av og innen sykehjemmene. disse variasjonene viser til det vi oppfatter som et komplisert og varig spenningsforhold mellom standardisering, lokal autonomi og kultur og lokalt innovasjonsarbeid. Vi argumenterer for at standardisering av «beste praksis» er vanskelig forenelig med flere forhold, blant annet med; a) myndighetenes ønske om stadig innovasjon i tjenestene, samt at tjenestene skal være individuelt tilpasset, og b) kommunenes grunnleggende autonomi, lokal arbeidskultur ved sykehjemmene knyttet til denne autonomien og lokale prioriteringer.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   2387-5976
   2387-5984
  • Relation:
   https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/02/spenningsfeltet_mellom_standardisering_variasjon_og_priori; https://doaj.org/toc/2387-5976; https://doaj.org/toc/2387-5984
  • Accession Number:
   10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC
  • Accession Number:
   edsdoj.3b2dc4cdcd1f44ffb27ddfeb018bcde4
 • Citations
  • ABNT:
   JØRN ISAKSEN; GUDMUND ÅGOTNES; ANETTE FAGERTUN. Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem. Tidsskrift for Omsorgsforskning, [s. l.], v. 4, p. 143–152, 2018. DOI 10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.3b2dc4cdcd1f44ffb27ddfeb018bcde4&custid=s8280428. Acesso em: 9 ago. 2020.
  • AMA:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, Anette Fagertun. Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem. Tidsskrift for Omsorgsforskning. 2018;4:143-152. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10
  • APA:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, & Anette Fagertun. (2018). Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem. Tidsskrift for Omsorgsforskning, 4, 143–152. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, and Anette Fagertun. 2018. “Spenningsfeltet Mellom Standardisering, Variasjon Og Prioritering i Norske Sykehjem.” Tidsskrift for Omsorgsforskning 4 (January): 143–52. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10.
  • Harvard:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes and Anette Fagertun (2018) ‘Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem’, Tidsskrift for Omsorgsforskning, 4, pp. 143–152. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10.
  • Harvard: Australian:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes & Anette Fagertun 2018, ‘Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem’, Tidsskrift for Omsorgsforskning, vol. 4, pp. 143–152, viewed 9 August 2020, .
  • MLA:
   Jørn Isaksen, et al. “Spenningsfeltet Mellom Standardisering, Variasjon Og Prioritering i Norske Sykehjem.” Tidsskrift for Omsorgsforskning, vol. 4, Jan. 2018, pp. 143–152. EBSCOhost, doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, and Anette Fagertun. “Spenningsfeltet Mellom Standardisering, Variasjon Og Prioritering i Norske Sykehjem.” Tidsskrift for Omsorgsforskning 4 (January 1, 2018): 143–52. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10.
  • Vancouver/ICMJE:
   Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, Anette Fagertun. Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem. Tidsskrift for Omsorgsforskning [Internet]. 2018 Jan 1 [cited 2020 Aug 9];4:143–52. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.3b2dc4cdcd1f44ffb27ddfeb018bcde4&custid=s8280428