Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Determinants of selection of the moment of starting running own business

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Kozminski University, 2014.
  • Publication Date:
   2014
  • Collection:
   LCC:Business
  • Abstract:
   Cel: Autor przedstawia wyniki badań nad determinantami wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Metodologia: W pracy zastosowano metodę badań kwestionariuszowych (częściowych). Przeprowadzono je na losowo dobranej grupie 604 studentów studiów stacjonarnych w Polsce. Badania stanowią kontynuację realizowanych począwszy od 2003 roku w Uniwersytecie Szczecińskim badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES. Dane pozyskane w prezentowanych badaniach porównywano w pracy ze zgromadzonym w poprzednich edycjach badań materiałem międzynarodowym, pozyskanym wśród studentów litewskich, łotewskich, rosyjskich, ukraińskich i węgierskich. Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, iż rzeczywista skłonność jednostek do założenia własnej firmy ujawnia się zazwyczaj po kilku latach kariery zawodowej. Tłumaczy to znaczną dysproporcję między odsetkiem osób deklarujących chęć otworzenia własnej firmy a rzeczywistym odsetkiem samozatrudnionych w populacji pracujących. Preferencje w tym zakresie mają wpływ na kształtowanie się poziomu stopy samozatrudnienia w danym kraju. Praktyczne implikacje: Materiał zgromadzony w pracy może by użyteczny dla adekwatnych służb publicznych zajmujących się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości obywateli. Oryginalność: Wyniki prezentowanych badań stanowią próbę uzupełnienia luki występującej w literaturze przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Brakuje bowiem publikacji koncentrujących się na kwestiach czynników determinujących wybór momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   2084-3356
  • Relation:
   http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1113452; https://doaj.org/toc/2084-3356
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC-ND
  • Accession Number:
   edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82
 • Citations
  • ABNT:
   MAREK KUNASZ. Determinants of selection of the moment of starting running own business. Management and Business Administration. Central Europe, [s. l.], v. 22, n. 874599, p. 65–79, 2014. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428. Acesso em: 6 jun. 2020.
  • AMA:
   Marek Kunasz. Determinants of selection of the moment of starting running own business. Management and Business Administration Central Europe. 2014;22(874599):65-79. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428. Accessed June 6, 2020.
  • APA:
   Marek Kunasz. (2014). Determinants of selection of the moment of starting running own business. Management and Business Administration. Central Europe, 22(874599), 65–79.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Marek Kunasz. 2014. “Determinants of Selection of the Moment of Starting Running Own Business.” Management and Business Administration. Central Europe 22 (874599): 65–79. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428.
  • Harvard:
   Marek Kunasz (2014) ‘Determinants of selection of the moment of starting running own business’, Management and Business Administration. Central Europe, 22(874599), pp. 65–79. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428 (Accessed: 6 June 2020).
  • Harvard: Australian:
   Marek Kunasz 2014, ‘Determinants of selection of the moment of starting running own business’, Management and Business Administration. Central Europe, vol. 22, no. 874599, pp. 65–79, viewed 6 June 2020, .
  • MLA:
   Marek Kunasz. “Determinants of Selection of the Moment of Starting Running Own Business.” Management and Business Administration. Central Europe, vol. 22, no. 874599, June 2014, pp. 65–79. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Marek Kunasz. “Determinants of Selection of the Moment of Starting Running Own Business.” Management and Business Administration. Central Europe 22, no. 874599 (June 1, 2014): 65–79. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428.
  • Vancouver/ICMJE:
   Marek Kunasz. Determinants of selection of the moment of starting running own business. Management and Business Administration Central Europe [Internet]. 2014 Jun 1 [cited 2020 Jun 6];22(874599):65–79. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.401389b6b2f6477cab1be05e120a8a82&custid=s8280428