Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Karolinum Press, 2014.
  • Publication Date:
   2014
  • Collection:
   LCC:Education
  • Abstract:
   Článek diskutuje problémy související s rozšířením tzv. badatelsky orientované výuky (BOV) v českém prostředí. V první části poskytuje přehled publikovaných odborných textů zabývajících se BOV v českém kontextu. Ve druhé jsou shrnuty zkušenosti, které s touto metodikou získala tzv. nezávislá expertní centra, tj. organizace poskytující školám výukové a tréninkové programy. Stručně jsou charakterizovány jednotlivé realizované programy BOV a výsledky jejich evaluace. V poslední části článek uvádí argumenty pro větší spolupráci mezi těmito centry a univerzitami při šíření BOV.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   1804-7106
  • Relation:
   http://scied.cz/index.php/scied/article/view/88; https://doaj.org/toc/1804-7106
  • Accession Number:
   edsdoj.44c18012d3f84cf89ac7087a9e7c3c67