Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Usak University, 2019.
  • Publication Date:
   2019
  • Collection:
   LCC:Political science
   LCC:Business
   LCC:Economics as a science
  • Abstract:
   Ülkelerin en önemli makroekonomik hedeflerinden birisi olan ekonomik büyümenin sağlanması için uygulanan politikalar ekonomideki bazı unsurlarda zaman zaman bozulmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle ekonomik büyüme ile enflasyon arasında bir ilişki olup olmadığı uygulanacak ekonomi politikaları açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2003:Q1-2018:Q1 döneminde ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Yapılan Granger nedensellik testi sonucunda yüzde 5 anlamlılık seviyesinde GSYİH’nın enflasyonun nedeni olduğu sonucuna ulaşılmış ancak enflasyondan GSYİH’ya doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Diğer yandan, yapılan birim kök testi sonucunda GSYİH ve enflasyona ait serilerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları ve birinci dereceden farkı alındığında durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. Durağan olmayan serilerle yapılan regresyon sonuçlarının sahte regresyona yol açması muhtemel olduğundan dolayı değişkenler arasında eşbütünleşme analizi yapılmış ancak herhangi bir eşbütünleşmeye rastlanılmamıştır. Bu da GSYİH ve enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını ve serilerin uzun dönemde birbirinden bağımsız hareket ettiğini ortaya koymuştur.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   2148-4228
  • Relation:
   http://dergipark.org.tr/optimum/issue/46946/472412?publisher=usak; https://doaj.org/toc/2148-4228
  • Accession Number:
   10.17541/optimum.472412
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC
  • Accession Number:
   edsdoj.7dfc881b23d54a3bb76ac85b5dcc5e3c
 • Citations
  • ABNT:
   ŞAHIN KARABULUT. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 171–184, 2019. DOI 10.17541/optimum.472412. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7dfc881b23d54a3bb76ac85b5dcc5e3c&custid=s8280428. Acesso em: 28 nov. 2020.
  • AMA:
   Şahin KARABULUT. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019;6(2):171-184. doi:10.17541/optimum.472412
  • APA:
   Şahin KARABULUT. (2019). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 171–184. https://doi.org/10.17541/optimum.472412
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Şahin KARABULUT. 2019. “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi.” Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2): 171–84. doi:10.17541/optimum.472412.
  • Harvard:
   Şahin KARABULUT (2019) ‘Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi’, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), pp. 171–184. doi: 10.17541/optimum.472412.
  • Harvard: Australian:
   Şahin KARABULUT 2019, ‘Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi’, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 171–184, viewed 28 November 2020, .
  • MLA:
   Şahin KARABULUT. “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi.” Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, July 2019, pp. 171–184. EBSCOhost, doi:10.17541/optimum.472412.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Şahin KARABULUT. “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi.” Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6, no. 2 (July 1, 2019): 171–84. doi:10.17541/optimum.472412.
  • Vancouver/ICMJE:
   Şahin KARABULUT. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi [Internet]. 2019 Jul 1 [cited 2020 Nov 28];6(2):171–84. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7dfc881b23d54a3bb76ac85b5dcc5e3c&custid=s8280428