Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Istanbul University, 2018.
  • Publication Date:
   2018
  • Collection:
   LCC:Sociology (General)
  • Abstract:
   Ülkelerin ekonomik büyümeleri arasında görülen farklılıkların nedenleri ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin kaynakları ekonomik büyüme modellerinin temel ilgi alanıdır. Geleneksel büyüme modelleri ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını genellikle geleneksel üretim faktörleri ile açıklamaktadır. Ancak modern büyüme teorileriyle birlikte büyüme farklılıklarının sadece ekonomik göstergeler ile açıklanamayacağı keşfedilmiş, bunlarla birlikte sosyal, kültürel, kurumsal, politik, teknolojik faktörlerinde önemli olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerden biri de sosyal sermayedir. Sosyal ilişkilerin önemine vurgu yapan ve güven, sosyal ağlar, sosyal normlar gibi unsurları barındıran bu kavram son dönem büyüme modellerinde yer edinmeye başlamıştır. Özellikle inovasyon temelli ekonomik büyümede sosyal sermayenin rolü öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı sosyal sermaye ve inovasyon ilişkisinden yola çıkarak sosyal sermayenin ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerine nasıl bir role sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda seçilmiş 52 ülke için 1990-2014 yılları arasında sosyal sermaye ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi sabit etkiler panel veri analizi ile araştırılmıştır. İkinci aşamada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımı yapılarak, değişkenler arası ilişkiler test edilmiştir. 52 ülke açısından sosyal sermayenin ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisi tespit edilmiştir. Analiz sonuçları sosyal sermaye ve inovasyon ilişkisinin pozitif olduğunu da göstermektedir.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   2602-2656
   2645-8772
  • Relation:
   http://dergipark.gov.tr/jecs/issue/40856/421152?publisher=istanbul; https://doaj.org/toc/2602-2656; https://doaj.org/toc/2645-8772
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC
  • Accession Number:
   edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce
 • Citations
  • ABNT:
   TUBA AKAR; AHMET AY. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Journal of Economy Culture and Society, [s. l.], n. 58, p. 105–126, 2018. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428. Acesso em: 12 jul. 2020.
  • AMA:
   Tuba AKAR, Ahmet AY. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Journal of Economy Culture and Society. 2018;(58):105-126. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428. Accessed July 12, 2020.
  • AMA11:
   Tuba AKAR, Ahmet AY. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Journal of Economy Culture and Society. 2018;(58):105-126. Accessed July 12, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428
  • APA:
   Tuba AKAR, & Ahmet AY. (2018). Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Journal of Economy Culture and Society, 58, 105–126.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Tuba AKAR, and Ahmet AY. 2018. “Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi.” Journal of Economy Culture and Society, no. 58 (December): 105–26. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428.
  • Harvard:
   Tuba AKAR and Ahmet AY (2018) ‘Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi’, Journal of Economy Culture and Society, (58), pp. 105–126. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428 (Accessed: 12 July 2020).
  • Harvard: Australian:
   Tuba AKAR & Ahmet AY 2018, ‘Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi’, Journal of Economy Culture and Society, no. 58, pp. 105–126, viewed 12 July 2020, .
  • MLA:
   Tuba AKAR, and Ahmet AY. “Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi.” Journal of Economy Culture and Society, no. 58, Dec. 2018, pp. 105–126. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Tuba AKAR, and Ahmet AY. “Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi.” Journal of Economy Culture and Society, no. 58 (December 1, 2018): 105–26. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428.
  • Vancouver/ICMJE:
   Tuba AKAR, Ahmet AY. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Journal of Economy Culture and Society [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 2020 Jul 12];(58):105–26. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.7ef07a7b7f0b42f3968d38f43cb40bce&custid=s8280428