Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Pengurusan Kewangan di Agensi Kerajaan Persekutuan Malaysia : Keberkesanan Audit Dalam

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Universiti Sultan Azlan Shah, 2017.
  • Publication Date:
   2017
  • Collection:
   LCC:Islam. Bahai Faith. Theosophy, etc.
   LCC:Islam
  • Abstract:
   Indeks Keamanan Dunia (Global Peace Index) adalah suatu usaha untuk mengukur kedudukan relatif sesuatu negara atau wilayah dari aspek keamanan. Salah satu kayu ukurannya ialah aras ketelusan yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan. Namun begitu, pembentangan Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2015 dan 2016 telah mendedahkan beberapa kelemahan pengurusan kewangan di agensi Kerajaan Persekutuan Malaysia. Secara teorinya, jika audit dalam berfungsi secara berkesan, fenomena tersebut sepatutnya tidak berlaku. Tidak dinafikan bahawa faktor dalaman dan luaran dapat menyumbang pada keberkesanan audit dalam tersebut. Antara faktor luaran ialah kerjasama auditee dan sokongan pengurus atasan. Justeru, objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan faktor luaran iaitu kerjasama auditee dan sokongan pengurus atasan dengan keberkesanan audit dalam di agensi Kerajaan Persekutuan di Malaysia. Sebanyak 240 soal selidik telah berjaya dikumpulkan daripada responden yang merupakan staf Unit Audit Dalam. Analisis secara kuantitatif meliputi ujian deskriptif dan Regresi Pelbagai dengan menggunakan perisian IBM Statistical Package for Social Science Statistic (IBM SPSS). Hasil kajian menunjukkan bahawa kerjasama auditee dan sokongan pengurus atasan dapat menyumbang pada keberkesanan audit dalam di Agensi Kerajaan Persekutuan Malaysia. Hasil kajian ini dapat meningkatkan kefahaman teoritis tentang peranan kerjasama auditee dan sokongan pengurus atasan demi meningkatkan keberkesanan audit dalam dan menjadikan kayu ukuran untuk menilai prestasi dan keberkesanan audit dalam di agensi Kerajaan Persekutuan di Malaysia.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   2232-0474
   2232-0482
  • Relation:
   http://www.gjat.my/gjat122017/GJAT122017-9.pdf; https://doaj.org/toc/2232-0474; https://doaj.org/toc/2232-0482
  • Accession Number:
   10.7187/GJAT122017-9
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY
  • Accession Number:
   edsdoj.8b3154f9a4674f57aca52691d75c26de