Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Karolinum Press, 2013.
  • Publication Date:
   2013
  • Collection:
   LCC:Special aspects of education
   LCC:Environmental sciences
  • Abstract:
   Metodika předkládá souhrn nástrojů pro evaluaci programů environmentální výchovy určených pro dospělé účastníky. Charakterizuje specifika práce s touto cílovou skupinou a vymezuje relevantní proměnné environmentální výchovy. Poukazuje na rozdíly v evaluaci komunitně zaměřených programů, profesního vzdělávání a programů environmentální interpretace. Porovnává a hodnotí strategie pro jejich kvantitativní i kvalitativní evaluaci. Uvádí příklady z domácích i zahraničních evaluačních výzkumů.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   18023061
   1802-3061
  • Relation:
   https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/415; https://doaj.org/toc/1802-3061
  • Accession Number:
   10.14712/18023061.415
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY
  • Accession Number:
   edsdoj.8d9c7e9e6cab49d186216db485a896b5