Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Karolinum Press, 2013.
  • Publication Date:
   2013
  • Collection:
   LCC:Special aspects of education
   LCC:Environmental sciences
  • Abstract:
   Metodika předkládá souhrn nástrojů pro evaluaci programů environmentální výchovy určených pro žáky staršího školního věku a pro středoškoláky. Diskutuje koncept environmentální gramotnosti a vymezuje relevantní proměnné environmentální výchovy. Porovnává a hodnotí strategie pro jejich kvantitativní i kvalitativní evaluaci. Uvádí příklady z domácích i zahraničních evaluačních výzkumů.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   18023061
   1802-3061
  • Relation:
   https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/414; https://doaj.org/toc/1802-3061
  • Accession Number:
   10.14712/18023061.414
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY
  • Accession Number:
   edsdoj.8e1563f4934548e6b84bc046a5458c10