„Dva jsou víc než jeden“: Evaluace programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Karolinum Press, 2015.
  • Publication Date:
   2015
  • Collection:
   LCC:Special aspects of education
   LCC:Environmental sciences
  • Abstract:
   Článek prezentuje výsledky evaluace dlouhodobého programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody s názvem „Dva jsou víc než jeden“. Program je primárně zaměřen na ověřování metod přispívajících k inkluzi ve vzdělávání a zahrnuje v sobě prvky osobnostně sociální výchovy, environmentální výchovy a řemeslných činností. Evaluace sestává ze dvou částí – evaluace „vývojového cyklu“ a evaluace „tvořivě vzdělávacího cyklu“. Evaluace vývojového cyklu využívá jednoduchý design vycházející z pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy spolupracujících škol a s lektory programů. Evaluace tvořivě vzdělávacího cyklu využívá smíšený design zahrnující dotazníkový průzkum – srovnání postojů žáků PŘED a PO programu a analýzu žákovských ohniskových skupin, pozorování a polostrukturované rozhovory s pedagogickými pracovníky a s lektory programu. Program přinesl výsledky v rozvoji vztahů uvnitř jednotlivých zapojených tříd a částečně i v navazování kontaktů a v rozvoji spolupráce napříč třídami. Zároveň přinesl výsledky i v tematických oblastech – environmentální a řemeslné. Evaluace také odhalila některé problematické aspekty programu.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   18023061
   1802-3061
  • Relation:
   https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/468; https://doaj.org/toc/1802-3061
  • Accession Number:
   10.14712/18023061.468
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY
  • Accession Number:
   edsdoj.f155103470a48e2941d4697deaa8601