Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Cukurova University, 2018.
  • Publication Date:
   2018
  • Collection:
   LCC:Management. Industrial management
   LCC:Economics as a science
  • Abstract:
   İyi Yönetişim ilkelerinin; ülkelerin ekonomik yapısını ve dokusunu iyileştirmesi ve rekabet gücünü arttırıcı etkileri son zamanlarda yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Açıklık Ve Hesap Verebilirlik,Politik Denge, Şiddetin Yokluğu ve Terörizm ,Hükümetin Etkinliği, Regülasyon Kalitesi, Hukuki Düzenlemeler ve Rüşvetin kontrolü gibi iyi yönetişimin temel ilkeleri en az ekonomik büyüme kadar katkı sağlayacak düzeye erişmiştir.Bu çalışmada; Worldwide Governance Indicators, Bertelsmann Transformation Index (BTI),Economist Intelligence Unit (EIU),Global Insight Business Risk and Conditions (WMO) , Global Insight staff, subject to regional reviews for comparability, Institutional Profiles Database (IPD),World Bank Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) ve World Economic Forum Global Competitiveness Survey (GCS) raporlarındaki veriler doğrultusunda uluslrarası kurumların raporlar dikkate alınmıştır. Mevcut durum ve gelişme potansiyelleri iyi yönetişim ilkeleri açısından değerlendirilen çalışma kapsamındaki ülkelerin içerisinde son 20 yıl içerisinde ortalama olarak Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'a göre daha önde olduğu Tacikistan, Azerbeycan ve Özbekistan'ın birbirine yakınlaştığı, politik denge açısından ise Türkiye ve Azerbeycanın benzerliği görülmektedir. Hükümet etkinlikleri açısından ise Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan aynı düzeyde iken Regülasyon kalitesinde, hukuki düzenlemelerde ve hesap verebilirlik ve rüşvetin kontrolü açıısından Gürcistan ve Türkiye benzeşmektedir.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   1300-3747
   2636-8889
  • Relation:
   http://dergipark.gov.tr/cuiibfd/issue/42702/487120?publisher=cu; https://doaj.org/toc/1300-3747; https://doaj.org/toc/2636-8889
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-SA
  • Accession Number:
   edsdoj.f3d38a65c76d456b88b9adb98f2bb197