Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Karolinum Press, 2015.
  • Publication Date:
   2015
  • Collection:
   LCC:Special aspects of education
   LCC:Environmental sciences
  • Abstract:
   Článek na konkrétním příkladu diskutuje možnosti využití modelu Real World Learning (RWL) pro evaluaci pobytového programu environmentální výchovy. Ukazuje využití modelu pro vstupní analýzu programu, stanovení zcitlivujících kategorií a následné pozorování programu. V závěrečné části diskutuje silné stránky i limity využití modelu v evaluační praxi. Model je celkově hodnocen jako užitečný, ale i náročný nástroj vyžadující zkušeného evaluátora.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   18023061
   1802-3061
  • Relation:
   https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/499; https://doaj.org/toc/1802-3061
  • Accession Number:
   10.14712/18023061.499
  • Accession Number:
   edsdoj.fcd303fee16f4bacaa9ae4f0b5ee16a4