الصحافة الإلكترونية العربية

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Share on Goodreads
 • Additional Information
  • Publication Type:
   eBook.
  • Abstract:
   Electronic journalism of paramount importance in the political, social and economic life In all aspects of life, technology has evolved dramatically as a result of communications Alttoraltgueni and the spread of information very quickly able to cross continents
  • Subject Terms:
  • Subject Terms:
  • Related ISBNs:
   9789957125943.
  • Accession Number:
   905696713
  • Accession Number:
   905882
  • Publication Information:
   Print/Save 100 pages
   Copy/Paste Allowed
 • Citations
  • ABNT:
   عبد الفتاح، علي،. الصحافة الإلكترونية العربية. [Amman]: dar al-yazori, 2014. Disponível em: . Acesso em: 21 out. 2019.
  • AMA:
   عبد الفتاح، علي،. الصحافة الإلكترونية العربية. [Amman]: dar al-yazori; 2014. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428. Accessed October 21, 2019.
  • APA:
   عبد الفتاح، علي،. (2014). الصحافة الإلكترونية العربية. [Amman]: dar al-yazori. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   عبد الفتاح، علي،. 2014. الصحافة الإلكترونية العربية. [Amman]: dar al-yazori. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428.
  • Harvard:
   عبد الفتاح، علي، (2014) الصحافة الإلكترونية العربية. [Amman]: dar al-yazori. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428 (Accessed: 21 October 2019).
  • Harvard: Australian:
   عبد الفتاح، علي، 2014, الصحافة الإلكترونية العربية, dar al-yazori, [Amman], viewed 21 October 2019, .
  • MLA:
   عبد الفتاح، علي،. الصحافة الإلكترونية العربية. dar al-yazori, 2014. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   عبد الفتاح، علي،. الصحافة الإلكترونية العربية. [Amman]: dar al-yazori, 2014. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428.
  • Vancouver/ICMJE:
   عبد الفتاح، علي،. الصحافة الإلكترونية العربية [Internet]. [Amman]: dar al-yazori; 2014 [cited 2019 Oct 21]. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=905882&custid=s8280428