Search Results

Filter
  • 1-10 of  195 results for ""Law""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA OBRADE KREDITA U PRAVU SRBIJE.

  • Source: Korean Journal of Anesthesiology. Oct2018, Vol. 71 Issue 5, p14-51. 38p.

Record details

×
Academic Journal

VOJNI OSUĐENICI U KAZNENOM ZAVODU ZENICA U PERIODU 1918-1941. GODINE.

Subjects: *CRIMINAL law; *IMPRISONMENT; *CRIMEYUGOSLAVIA; SARAJEVO (Bosnia & Herzegovina)

  • Source: Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici. 2019, Vol. 12 Issue 23, p141-155. 15p.

Record details

×
Academic Journal

ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA.

  • Source: Pravni Vjesnik. 2018, Vol. 34 Issue 3, p177-202. 26p.

Record details

×
Academic Journal

PRAVNI POLOŽAJ PARNIČNIH STRANAKA U SLUČAJEVIMA OBJEKTIVNE PREINAKE TUŽBE TOKOM PRIPREMNOG ROČIŠTA.

Subjects: *ACTIONS & defenses (Law); *DEFENDANTS; *PLAINTIFFS

  • Source: Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici. 2019, Vol. 12 Issue 23, p121-139. 19p.

Record details

×
  • 1-10 of  195 results for ""Law""