Search Results

Filter
  • 1-9 of  9 results for ""Social Sciences""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

Panitikang Bikol at ang Pagbuo ng Panitikang Pambansa.

  • Source: Malay. dis2017, Vol. 30 Issue 1, p28-37. 10p.

Record details

×
Academic Journal

Leyte sa Dantaon 19: Pagtukoy ng Kabisera at Pagbuo ng mga Bagong Bongto.

  • Source: Philippine Social Sciences Review. 2014, Vol. 66 Issue 1, p1-39. 39p.

Record details

×
Academic Journal

Ang Kababaihan ng Tundo Pagkatapos ng Digma.

  • Source: Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2015, Issue 2, p110-148. 39p.

Record details

×
Academic Journal

UP Diksiyunaryong Filipino: Sinonismong Walang Hangganan.

  • Source: Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2015, Issue 2, p54-71. 18p.

Record details

×
Academic Journal

ANG SALITANG DULA: Talinghaga ng Di-Nasupil na Diwa ng Paglaya.

  • Source: Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2014, Vol. 20, p139-189. 51p.

Record details

×
Academic Journal

KUMBATIHAN NG LUNAN: TALABTABAN NG PAG-IRAL SA CALVARIO NG MAUBAN.

  • Source: Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2014, Vol. 20, p11-40. 30p.

Record details

×
  • 1-9 of  9 results for ""Social Sciences""