Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-10 of  33 results for ""Wages""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

OECD ÜLKELERİNDE REEL ÜCRETLER VE EMEK VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ.

Subjects: *PRODUCTION (Economic theory); *REAL wages; *DATA analysisOECD countries

  • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. oca2014, Issue 39, p173-186. 14p.

Record details

×
Academic Journal

ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ÜCRET DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI.

Subjects: *EMIGRATION & immigration; *WAGES; *INCOME

  • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. 2013, Issue 35, p41-53. 13p.

Record details

×
Academic Journal

REEL ÜCRETLER İLE İSTİHDAMAR ASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ.

Subjects: *REAL wages; *EMPLOYMENT; *COINTEGRATIONTURKEY

  • Source: Anadolu University Journal of Social Sciences. 2010, Vol. 10 Issue 2, p55-69. 15p.

Record details

×
Academic Journal

Fethiye'de Düz Dokumacılık ve Günümüzdeki Durumu.

Subjects: *WEAVING; *KILIMS; *WAGESTURKEY

  • Source: Journal of History, Culture & Art Research / Tarih Kültür ve Sanat Arastirmalari Dergisi. Mar2013, Vol. 2 Issue 1, p87-105. 19p.

Record details

×
Academic Journal

İş DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA.

Subjects: *JOB evaluation; *EFFECT of education on labor productivity; *WAGES

  • Source: Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences. 2011, Vol. 7 Issue 13, p117-130. 14p. 11 Charts.

Record details

×
  • 1-10 of  33 results for ""Wages""