Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi

Subjects: Ekonomik Büyüme; Enflasyon; Granger Nedensellik

  • Source: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol 6, Iss 2, Pp 171-184 (2019)

Record details

×
Academic Journal

ORTA ASYA ÜLKELERİNDE ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Subjects: Energy Consumption; Economic Growth; Central Asian Countries

  • Source: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 20, Iss 1, Pp 87-99 (2018)

Record details

×
Academic Journal

Orta Gelir Tuzağından Çıkış İçin Yeni Bir Strateji: Küresel Keynesyencilik

Subjects: Post Keynesyen İktisat; Orta Gelir Tuzağı; Ekonomik Büyüme

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 1-28 (2017)

Record details

×
Academic Journal

Küreselleşmenin Büyümeye Etkisi: Güney Kore Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi

Subjects: Küreselleşme; Ekonomik Büyüme; Engle-Granger Eşbütünleşme

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 6, Iss 2, Pp 197-220 (2016)

Record details

×
  • 1-10 of  29 results for ""business""