Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

The Effects of Human Resources Training on Employee Performance in Business

Subjects: Human Resources; Training; Performance

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 2, Iss 2, Pp 25-44 (2012)

Record details

×
Academic Journal

Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi

Subjects: Stock Exchange; Real Sector; Panel Data Analysis

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 29-45 (2017)

Record details

×
Academic Journal

Orta Gelir Tuzağından Çıkış İçin Yeni Bir Strateji: Küresel Keynesyencilik

Subjects: Post Keynesyen İktisat; Orta Gelir Tuzağı; Ekonomik Büyüme

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 1-28 (2017)

Record details

×
Academic Journal

The Relationship Between Current Account Balance and Types of Credits: An Application on Selected OECD Countries

Subjects: Current Account Balance; Credits; Panel Data

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 105-126 (2017)

Record details

×
Academic Journal

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

Subjects: Hizmet Kalitesi; Müşteri Memnuniyeti; Müşteri Sadakati

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 147-170 (2017)

Record details

×
Academic Journal

KOBİ’lere Sağlanan Teşvikler ve KOBİ’lerin Vergi Algısı İlişkisi: Afyonkarahisar Örneği

Subjects: KOBİ; teşvik; vergi bilinci

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 225-246 (2017)

Record details

×
Academic Journal

Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme

Subjects: Ekonomi; Finans; Finansal Okuryazarlık

  • Source: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol 7, Iss 2, Pp 77-103 (2017)

Record details

×
  • 1-10 of  335 results for ""business""