Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 431-441 (2019)

Record details

×
Academic Journal

Etik Liderliğin Çalışanın Psikolojik İyi Oluşu Üzerindeki Etkileri: Etkileşimsel Adaletin Aracılık Rolü

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 399-411 (2019)

Record details

×
Academic Journal

Fiyat-Duyarlı Talep ve Tarama Kısıtı ile Bir Ekonomik Üretim Miktarı Modeli

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 413-430 (2019)

Record details

×
Academic Journal

Niceliksel Gevşeme Politikalarının Kamu Maliyesi Etkisi

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 311-320 (2019)

Record details

×
Academic Journal

A Comparative Evaluation of the IFRS/IAS and the EU Accounting Directive: Differences, Similarities and Conflicts

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 345-360 (2019)

Record details

×
Academic Journal

Küresel Faktörlerden Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarına Volatilite Yayılma Etkileri

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 361-383 (2019)

Record details

×
Academic Journal

ORGANİZASYONLARDA STRATEJİK PLANLAMANIN UYGULAMA BAŞARISI: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 321-329 (2019)

Record details

×
Academic Journal

Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Davranışının Analizi

Subjects: Political science; Political science (General); JA1-92

  • Source: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 34, Iss 3, Pp 331-344 (2019)

Record details

×
  • 1-10 of  436 results for ""economics""