Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

JOHN KENNETH GALBRAITH'IN İKTİSADI: KURUMSALCI MI, POST-KEYNESYEN Mİ?

Subjects: *ECONOMISTS; *ECONOMICS; *POWER (Mechanics)GALBRAITH, John Kenneth, 1908-2006

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. oca2014, Issue 39, p35-44. 10p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2000 YILI VE SONRASINDA YAŞANAN FİNANSAL KRİZLERİN EVLENME-BOŞANMA VE İNTİHARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.

Subjects: *FINANCIAL crises; *MARRIAGE; *DIVORCE

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. nisan2014, Issue 40, p131-146. 16p.

Record details

×
Academic Journal

KEYNESYEN GÖRÜŞ İLE MONETARİST GÖRÜŞÜN YÖNTEM FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: 1929 KRİZİ ÖRNEĞİ.

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. Jul2015, Issue 45, p57-72. 16p.

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI KOBİ'LER İÇİN TFRS'YE HAZIR MI?

Subjects: *SMALL business; *INTERNATIONAL business enterprises; *INTERNATIONAL relations

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. oca2014, Issue 39, p1-19. 19p.

Record details

×
Academic Journal

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANLAYIŞINDA YENİ BİR KAVRAM: DÖNGÜSEL EKONOMİ.

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. Jul2018, Issue 57, p196-204. 9p.

Record details

×
Academic Journal

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BÜTÇELEME SÜRECİNDE ETKİNLİĞİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA.

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. Jul2018, Issue 57, p182-195. 14p.

Record details

×
Academic Journal

PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ.

Subjects: *EFFICIENT market theory; *STOCK exchanges; *STRUCTURAL break (Economics)

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. 2013, Issue 36, p141-148. 8p.

Record details

×
Academic Journal

AFRO-AVRASYA BÖLGESİNDE GELİR DAĞILIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. 2016 SpecialIssue, p396-403. 8p.

Record details

×
Academic Journal

HEGEMONİK İSTİKRAR(SIZLIK) KURAMI.

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. 2019, Issue 60, p179-192. 14p.

Record details

×
Academic Journal

İŞYERİNDE GEÇİRİLEN SÜRE İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.

 • Source: Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. 2019, Issue 60, p14-24. 11p.

Record details

×
 • 1-10 of  147 results for ""economics""