Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

LÉON WALRAS: NEOKLASİK İKTİSADIN "FİZİKO-MATEMATİKSEL" BİR BİLİM OLARAK İNŞASI.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2017 Special Issue, p131-142. 12p.

Record details

×
Academic Journal

İŞLETME ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA "ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ" BAĞLAMINDA BAKIŞ: BİR İÇERİK ANALİZİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2017 Special Issue, p12-18. 7p.

Record details

×
Academic Journal

BİLGİ ODAKLI EKONOMİK BÜYÜME YAKLAŞIMININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

Subjects: *INFORMATION economy; *ECONOMIC development; *PATENT applicationsTURKEY

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 2, p370-389. 20p.

Record details

×
Academic Journal

ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN PANEL VERİ ANALİZİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 1, p77-93. 17p.

Record details

×
Academic Journal

YAPISAL VE KONJONKTÜREL İŞSİZLİK ÇERÇEVESİNDE OKUN YASASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 1, p61-76. 16p.

Record details

×
Academic Journal

ENERJİ REBOUND ETKİSİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 1, p1-13. 13p.

Record details

×
Academic Journal

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE MALİ ÖZERKLİK.

Subjects: *FISCAL policy; *AUTONOMY (Economics); *DEMOCRACY

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2014, Vol. 10 Issue 21, p147-162. 16p.

Record details

×
Academic Journal

İŞGÜCÜNÜN DIŞINDAKİ KALABALIK: EV İŞLERİYLE UĞRAŞANLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2018, Vol. 14 Issue 3, p867-881. 15p.

Record details

×
Academic Journal

ENDONEZYA CUMHURİYETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER: YASAL, YAPISAL VE MALİ DÖNÜŞÜM.

Subjects: *LOCAL government; *FEDERAL government; *ADMINISTRATIVE reformINDONESIA

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 2, p422-444. 23p.

Record details

×
Academic Journal

EKONOMİK KARMAŞIKLIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL BOOTSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ.

Subjects: *ECONOMIC development; *PANEL analysis; *TURKEYS

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 2, p329-340. 12p.

Record details

×
 • 1-10 of  378 results for ""economics""