Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

LÉON WALRAS: NEOKLASİK İKTİSADIN "FİZİKO-MATEMATİKSEL" BİR BİLİM OLARAK İNŞASI.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2017 Special Issue, p131-142. 12p.

Record details

×
Academic Journal

İŞLETME ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA "ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ" BAĞLAMINDA BAKIŞ: BİR İÇERİK ANALİZİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2017 Special Issue, p12-18. 7p.

Record details

×
Academic Journal

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR: BRICS-T ÜLKELERİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ.

Subjects: *FOREIGN investments; *INTEREST (Finance); *CAPITAL movementsTURKEY

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p660-672. 13p.

Record details

×
Academic Journal

TEMSİL MALİYETLERİ VE YÖNETİM KURULU YAPISI: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

Subjects: *AGENCY costs; *FREE cash flow; *COST structure

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p797-813. 17p.

Record details

×
Academic Journal

ALTIN, HAM PETROL, GVZ VE OVX'İN TÜRK FİNANSAL PİYASALARINA SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİLERİ.

Subjects: *GRANGER causality test; *PETROLEUM; *FOREIGN exchange rates

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p714-731. 18p.

Record details

×
Academic Journal

FİNANSAL GELİŞMENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

Subjects: *FOREIGN investments; *MONEY supply; *ERROR correction (Information theory)TURKEY

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p649-659. 11p.

Record details

×
Academic Journal

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ İÇİN DİNAMİK PANEL EŞİK ETKİ ANALİZİ.

Subjects: *INFLATION (Finance); *MONETARY policy; *ECONOMIC developmentORGANISATION for Economic Co-operation & Development

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p629-648. 20p.

Record details

×
Academic Journal

BİLGİ ODAKLI EKONOMİK BÜYÜME YAKLAŞIMININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

Subjects: *INFORMATION economy; *ECONOMIC development; *PATENT applicationsTURKEY

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 2, p370-389. 20p.

Record details

×
Academic Journal

ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ KATILIMI VE ALGILANAN FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ.

Subjects: *CUSTOMER relations; *SAMPLING methods; *TURKEYSTURKEY

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p904-922. 19p.

Record details

×
Academic Journal

ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİ, BAŞKASINA GÜVEN VE İŞ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEKLENTİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÇOK DÜZEYLİ ANALİZ.

Subjects: *EXPECTANCY theories; *EMPLOYEE attitude surveys; *SAMPLING (Process)

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 3, p858-888. 31p.

Record details

×
 • 1-10 of  402 results for ""economics""