Search Results

Filter
  • 1-10 of  14 results for ""management""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

Naufragios: Kronika ng Disastre sa Karagatan, 1565-1815.

  • Source: Malay. dis2016, Vol. 29 Issue 1, p69-96. 28p.

Record details

×
Academic Journal

Pagsisiyasat sa Elektripikasyon sa Kanayunan.

  • Source: Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2015, Issue 2, p150-166. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Direksiyong Historikal ng mga Pag-aaral Panggramar ng mga Wikang Timog Bisaya.

  • Source: Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2015, Vol. 21 Issue 1, p7-20. 14p.

Record details

×
Academic Journal

MULA SA EDITOR.

Subjects: *FOOD science; *TOURISM; *PARTY list voting

  • Source: Social Science Diliman. Jan-Jun2015, Vol. 11 Issue 1, piii-vii. 5p.

Record details

×
  • 1-10 of  14 results for ""management""