Search Results

Filter
  • 1-8 of  8 results for ""social science""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

L'épreuve de l'autre.

Subjects: *ACADEMIC discourse; *SOCIAL sciences; *THEORY of knowledge

  • Source: Sign Systems Studies. 2006, Vol. 34 Issue 2, p317-338. 22p.

Record details

×
Academic Journal

Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2017, Vol. 5 Issue 2, p183-205. 23p.

Record details

×
Academic Journal

Haridusliku mängu mõju osalejate akulturatsioonihoiakutele.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2016, Vol. 4 Issue 2, p223-248. 26p.

Record details

×
Academic Journal

Küberkiusamise fenomeni tajumine Eesti õpilaste seas: sooline võrdlus kiusamise kriteeriumite ja liikide alusel.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 2, p186-215. 30p.

Record details

×
Academic Journal

Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 2, p156-185. 30p.

Record details

×
Academic Journal

Kooli mikrokliima: õpetajate toetav käitumine ja õpilaste tulemuslikkus.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 1, p127-147. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Läbi raskuste tähtede poole: doktoritööde juhendajate kraadiõpingute kogemused ja nende seosed juhendamispraktikaga.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2014, Vol. 2 Issue 2, p79-115. 37p.

Record details

×
  • 1-8 of  8 results for ""social science""