Search Results

Filter
  • 1-10 of  177 results for "eds"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaal-kultuurilisest käsitlusest lähtudes.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2020, Vol. 8 Issue 1, p5-25. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Tartu Ülikooli noorte õppejõudude ametialane enesemääratlus neoliberaalse ülikooli mõõdikute valguses.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2022, Vol. 10 Issue 1, p171-197. 28p.

Record details

×
Academic Journal

Jagatud mure on pool muret: Rahulolu kaasõpilaste ja koolieluga koolikiusamist kogenud õpilaste seas.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2022, Vol. 10 Issue 1, p61-89. 29p.

Record details

×
Academic Journal

Idealismi ilu ja valu.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2022, Vol. 10 Issue 1, p198-204. 7p.

Record details

×
Academic Journal

„Tagasiside on nagu taganttuul": õpetajakoolituse üliõpilaste ja õppejõudude arusaamad tagasisidest.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2022, Vol. 10 Issue 1, p143-170. 28p.

Record details

×
Academic Journal

DIGIDOKUMENDIST TEKSTIKORPUSEKS: SEMPERI JA BARBARUSE KIRJAVAHETUSE TÖÖTLEMINE MASINANALÜÜSITAVAKS PÄRINGUSÜSTEEMIS KORP.

  • Source: Journal of Estonian & Finno-Ugric Linguistics / Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri. 2019, Vol. 10 Issue 2, p25-44. 20p.

Record details

×
Academic Journal

Jalakasurma levikust ja ohtlikkusest Eestis.

  • Source: Forestry Studies / Metsanduslikud Uurimused. Dec2021, Vol. 74 Issue 1, p88-111. 24p.

Record details

×
Academic Journal

Hariduse varjatud mõjuväljad: pilk nurgatagustesse.

  • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2018, Vol. 6 Issue 1, p57-66. 10p.

Record details

×
  • 1-10 of  177 results for "eds"