Search Results

Filter
  • 1-10 of  56 results for ""ISLAMIC sects""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

Klasik Bir Kavramın Modern Dönemde Dönüşümü: Said Nursî’nin Mehdî Tasavvuru

Subjects: history of islamic sects; said nursî; mahdi

  • Source: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol 10, Iss 23, Pp 555-578 (2019)

Record details

×
Academic Journal

İbn Teymiyye’de Selef ve Selefiyye Kavramları

Subjects: History of Islamic Sects; Sect; Salaf

  • Source: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Vol 23, Iss 1, Pp 545-562 (2019)

Record details

×
Academic Journal

İBNÜ'L-ATÂİKÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE ER-RİSÂLETÜ'L-FÂRIKA VE'L-MİLHETÜ'L-FÂİKA RİSALESİ.

Subjects: *ISLAMIC sects; *ISLAMIC heresies; *ISLAMIC orthodoxyAL-Ataiki, Ibn

  • Source: e-Makâlât Journal of Islamic Sects Research / e-Makâlât Mezhep Arastirmalari Dergisi. 2013, Vol. 6 Issue 1, p147-158.

Record details

×
Academic Journal

Farsça Yazılmış İlk Makâlât Eseri: Beyânu'l-Edyân der Şerh-i Edyân ve Mezâhib-i Câhilî ve İslâmî.

Subjects: *ISLAMIC orthodoxy; *ISLAMIC sects; *ISLAM

  • Source: e-Makâlât Journal of Islamic Sects Research / e-Makâlât Mezhep Arastirmalari Dergisi. 2013, Vol. 6 Issue 1, p45-91. 47p.

Record details

×
Academic Journal

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DÜRZÎLİK.

Subjects: *DRUZES; *ISLAMIC sects; *ESOTERICISM

  • Source: e-Makâlât Journal of Islamic Sects Research / e-Makâlât Mezhep Arastirmalari Dergisi. 2012, Vol. 5 Issue 2, p61-82. 22p.

Record details

×
Academic Journal

Eş‘arîlik-Hanbelîlik Farklılaşmasının Toplumsal Yansımaları

Subjects: History of Islamic Sects; Ashʿarism; Ḥanbalism

  • Source: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Vol 22, Iss 1, Pp 259-292 (2018)

Record details

×
Academic Journal

KERBELÂ'YA KUTSİYET KAZANDIRMADA DİNÎve SİYASÎOTORİTELERİN ROLÜ.

Subjects: *ISLAMIC sects; *MUSLIMS; *SHIITE scholarsKARBALA (Iraq); IRAQ

  • Source: Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi. 2010, Issue 22, p1-19. 19p.

Record details

×
  • 1-10 of  56 results for ""ISLAMIC sects""