Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Üniversite Öğrencilerinin İş Etiği Algısı: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Subjects: Business Ethics; Students; Ethical perceptions

  • Source: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 22, Iss 2, Pp 229-243 (2018)

Record details

×
Academic Journal

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve Girişimcilik Eğilimleri

Subjects: Bireysel Değerler; Girişimcilik; Girişimcilik Eğilimi

  • Source: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 18, Iss 1 (2015)

Record details

×
  • 1-2 of  2 results for ""Students""