Search Results

Filter
  • 1-10 of  193 results for ""Tax""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

VERGİ DENETİMİNDE ARAMALI İNCELEME USULÜNE İLİŞKİN VERGİ İHBAR ETKİSİ.

Subjects: *TAX auditing; *AUDITING procedures; *TAX administration & procedure

  • Source: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute / Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019, Issue 37, p301-317. 17p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE BELEDİYELERDE OPTİMUM BÜYÜKLÜĞÜN BÜTÇE VE VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Subjects: *LOCAL government; *CONSUMPTION tax; *CITIES & townsTURKEY

  • Source: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute / Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019, Issue 37, p231-246. 16p.

Record details

×
Academic Journal

KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİ VE ANALİZİ.

Subjects: *CONSUMPTION tax; *TAX expenditures; *DIRECT taxation

  • Source: Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Jun2019, Vol. 17 Issue 2, p179-197. 16p.

Record details

×
Academic Journal

KRİPTO PARA YENİ BİR VERGİ SIĞINAĞI MI? BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME.

Subjects: *TAX shelters; *ELECTRONIC money; *TAX evasion

  • Source: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute / Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019, Issue 34, p169-181. 13p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI.

Subjects: *TAX havens; *PUBLIC spending; *TAX evasion

  • Source: Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Dec2018, Vol. 16 Issue 4, p197-222. 26p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLERİN VERGİ TAHSİLAT ORANLARI İLE İLİŞKİSİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ SEÇİLMİŞ İLLERDE BİR ARAŞTIRMA

Subjects: *CHARGE exchange; *TAXPAYER compliance; *TAX base

  • Source: Celal Bayar University Journal of Social Sciences / Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Jun2019, Vol. 17 Issue 2, p241-265. 25p.

Record details

×
Academic Journal

Tax System and Rates in the Republic of Kosovo and Their Comparison with the Balkan Countries

Subjects: Taxes; Tax Rates; Tax System

  • Source: International Journal of Public Finance, Vol 4, Iss 1, Pp 49-58 (2019)

Record details

×
  • 1-10 of  193 results for ""Tax""