Search Results

Filter
  • 1-10 of  17 results for ""etik algı""

Your Filters

Reset filters
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Üniversite Öğrencilerinin İş Etiği Algısı: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Subjects: Business Ethics; Students; Ethical perceptions

  • Source: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 22, Iss 2, Pp 229-243 (2018)

Record details

×
Academic Journal

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ KURUMSAL MARKA BAKIŞ AÇISI İLE ANALİZİ: ARÇELİK ÖRNEĞİ.

  • Source: Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences. 2019, Vol. 21 Issue 2, p467-492. 26p.

Record details

×
Academic Journal

REKLAMCILIK MESLEĞİNE YÖNELİK ETİK ALGI VE TUTUMLAR.

Subjects: *ADVERTISING ethics; *ADVERTISERS; *PUBLIC opinion

  • Source: Journal of Yasar University. Apr2011, Vol. 6 Issue 22, p3699-3711. 13p.

Record details

×
Academic Journal

Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Yaşanan Etik Sorunlar Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme.

  • Source: Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2018 Special Issue, Vol. 17, p1-11. 11p.

Record details

×
Academic Journal

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİNDE ETİK İLKELERE İLİŞKİN ALGILARIN ARACILIK ROLÜ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2018, Vol. 14 Issue 2, p479-504. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TELEVİZYON REKLAMLARIYLA İLGİLİ ETİKSEL ALGI BOYUTLARININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARI İLE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA.

  • Source: International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. Jun2016, Vol. 7 Issue 23, p233-246. 14p.

Record details

×
  • 1-10 of  17 results for ""etik algı""